Jubileumsverket

Dovrebanen, banestrekningen mellom Dombås og Støren, kan markere sitt 100 års jubileum 17. september 2021.

Jubileumsforberedelsene er igang og er organisert på følgende vis:

Bane NOR, infrastrukturforvalteren – eieren av jernbanestrekningen – har opprettet et eget jubileumsprosjekt med prosjektleder, prosjektgruppe og referansegruppe. Hovedformålet med Bane NOR sitt prosjekt er å ha en markering 17. og 18 september 2021 med jubileumstog – veterantog – mellom Dombås og Trondheim med stopp på Hjerkinn, Oppdal, Berkåk og Støren stasjoner. På Oppdal vil toget overnatte og det vil bli avholdt et fremadrettet jubileumsseminar med mingling, debattpanel og jubileumsmiddag.

Regional jubileumsgruppe. De fire kommuner langs med Dovrebanen mellom Dombås og Støren har opprettet en regional gruppe med kommunale representanter for å koordinere regionale og lokale tiltak. De deltakende kommuner er Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.

Lokale grupper. I hver av de fire kommuner er der opprettet lokale grupper der har ansvaret for å koordinere de lokale jubileumsmarkeringer. Ta gjerne kontakt med lederen i de lokale grupper hvis du/dere har ideer til og/eller har lyst til å være med på å markere Dovrebanens 100 års jubileum.

Kontaktpersoner

Bane NOR

Dovre kommune

  • Steinar Tolf Jacobsen, tlf 97 07 70 39                                                                 Epost: Steinar.Tolf.Jacobsen@dovre.kommune.no
  • Anethe Kleven, tlf 910 00 414, Epost: anethe.kleven@dovre.kommune.no

Oppdal kommune

  • Sjur Vammervold, tlf 400 16 758, Epost: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Oppdal lokalgruppe

  • Mogens Juul Rasmussen, tlf 99 27 30 70, Epost post@dovrebanen.com

Rennebu kommune

  • Marit Bjerkås, tlf 971 33 742, Epost: marit.bjerkas@rennebu.kommune.no

Midtre-Gauldal kommune

  • Kjerstin Digre Kosberg, tlf 41 63 15 04, Epost: kjerstin.kosberg@midtre-gauldal.kommune.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *