Litteratur

Avslutningsrapport for Dovrebanen. Avgitt til Den Kgl. Norske regjerings Departement for de offentlige arbeider fra Hovedstyret for Norges Statsbaner. I kommisjon hos Teknisk ukeblad – Oslo 1926.

Faksimile utgitt av Baneforlaget, 2000. Utgitt med tillatelse fra Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum. ISBN 82-91448-35-3

Boka kan kjøpes/bestilles hos Norsk Jernbanemuseum på Hamar og i salgsavdelingen hos Norsk Jernbaneklubb.

Banedata 2004. Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Thor Bjerke og Finn Holum. Utgitt av Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum og Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen. ISBN 82-90286-28-7

Boka kan kjøpes/bestilles hos Norsk Jernbanemuseum på Hamar og i salgsavdelingen hos Norsk Jernbaneklubb.

Dovregubben. Erik W. Johansson, Roar Stenersen og Ove Tovås. Utgitt av Norsk Jernbaneklubb og NSB Jernbanemuseet (Norsk Jernbanemuseum) i 1991. ISBN 82-90286-12-0

Håndbok for Jernbanetjenestemenn. Utgivere: Fullmektig E. Pettersen, kontorist Hjalmar Larsen og Stasjonsbetjent A. Alberti. Utgitt på utgivernes forlag, Oslo, i 1926.

Verneplan for jernbanens kulturminner, Dovrebanen, Dombås – Støren. Jernbaneverket, Region Nord, Plankontoret, 2001.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *