Velkommen til Jubileumsverket og Dovrebanen

Nettstedene jubileumsverket.no og dovrebane.com er opprettet og drives av Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening.

jubileumsverket.no: Her kan du lese mer om jubielumsforberedelsene til Dovrebanens 100 års jubileum 17. september 2021. Og hvordan arbeidet er organisert.

dovrebanen.com: Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening har til formål å vekke interessen for Dovrebanens historie. Dette skal skje ved å dokumentere banens historie og ta vare på historisk materiale. Videre skal foreningen arbeide for at jernbanehistoriske kulturminner blir tatt vare på, restaurert og om mulig holdt i drift.

Foreningen arbeider primært med å dokumentere og formidle viten om banestrekningen mellom Dombås og Støren. Det er den strekning som Stortinget 9. juli 1908 vedtog å anlegge under navnet Dovrebanen.

Foreningen ble stiftet på et konstituerenede årsmøte, 14. desember 2005, på Driva Kro og Steinsenter i Drivdalen, Oppdal. Men allerede 2. februar 2005 ble det avholdt et møte under arrangementet Kulturkraft 05 på Jernbaneverkets kontor i Oppdal med tittelen «Jernbanehistorisk forening?». Undertittelen var «Dovrebanen – en glemt epoke i norsk jernbanehistorie. Skal det stiftes en jernbanehistorisk forening i Oppdal?»

Under møtet på Jernbaneverkets kontor, ble man enige om i første omgang å etablerer et uformell «Jernbanehistorisk forum» som i løpet av året 2005 lagde grunnlaget for stiftelsen av Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening. Initiativtagerne til etableringen av det jernbanehistoriske arbeide, for Dovrebanen i organisert form, var Ivar Lauritzen og Mogens juul Rasmussen.

Kart over Dovrebanen, banestrekningen mellom Dombås og Støren.            Klikk på kartet for å se en større versjon av det.