Dovrebanen 2010

Fakta: Dovrebanehefte, 5. årgang. Trykt i A4 format, fargetrykk, 48 sider, opplag 1.080 ex. ISSN 1890 – 7156. Redaksjonen avsluttet onsdag 11. november 2009. Utsalgspris kr 100,00.

Innhold:

Forsidebilde, side 1. Soknedal stasjon, nyopppusset.

Redaksjonelt/Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening, side 2. Informasjon om heftet og Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening.

Historie og bærekraftig utvikling, leder, side 3. Det er viktig å få frem historien til Dovrebanen, ikke minst i respekt for alle de som har historie knyttet til banen skriver Ivar Lauritzen som sekretær for Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening. Som faglig leder linjen, Dovre-/Trønderbanen i Jernbaneverket,  skriver Ivar Lauritzen videre om at historien er et viktig grunnfundament for en bærekraftig utvikling av jernbanen.

Soknedal stasjon er pusset opp, side 4 – 5. NSB sitt eiendomsselskap, Rom Eiendom, har sommeren 2009, pusset opp Soknedal stasjon utvendig skriver Mogens Juul Rasmussen.

Fyrbøter på Dovregubben, side 6 – 11. Rolf Wraalsen forteller om hvordan det var å være fyrbøter på Dovregubben og «stortyskeren». Om arbeidsmiljø og boforhold på Oppdal stasjon på 40 og 50 tallet. Rolf ble intervjuet av Ivar Lauritzen.

Fakta om Dovregubben og Stortyskeren, side 11. Faktablokk med fakta om de to sagnomsuste lokomotiver.

Kogenstolen på Kongsvold, side 12 – 13. Knut J. Nyhus forteller om Kongestolen som ble skåret til Dovrebanens offisielle åpning, 17. september 1921. Men kong Haakon VII hadde ikke anledning til å spise på Kongsvold Fjeldstue og stolen ble til Lina Kongsvold store skuffelse ikke brukt.

Støren stasjon, side 14 – 19. En beretning om Støren stasjon fra Dovrebanens åpning i september 1921 til dagens drift. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Gamle fotografier og postkort, side 20. Om gamle fotografier og postkort. Og om den omreisende fotograf Tor Nesset som var en av de fotografer som tok bilder av anleggsvirksomheten og anleggsfolket under Dovrebanens anleggelse.

Dovrebanens sidespor mot nordvest, side 21 – 28. Det har av flere omganger vært tale om å anlegge en jernbanestrekning fra Foldal verk/Oppdal og ned i Sunndalen til Sunndalsøra. Og herfra videre til Molde. John Klethammer har studert gamle skrifter og skriver her om det han sålangt har funnet om Sunndalsbanen.

5 Dovrebanehefter på 4 år, side 29. Omtale av de fem Dovrebanehefter som Dovrebanen – jernbanehistorisk forening har utgitt i årene 2006 til 2010.

Mer enn 500 gamle bilder, side29. På Norsk Jernbanemuseum sine hjemmesider er det mulig å få tilgang til mer enn 500 gamle bilder fra Dovrebanen.

Den fineste tid i vårt liv, side 30 – 35. Ole Nysæther på Dombås har hele 43 års fartstid på jernbanen over Dovrefjell. Han blir intervjuet av Hans Martin Lie og Gunnar Arne Løvlund, og forteller mye fra sin tid langs skinnegangen på fjellet.

Kunst, uhell, hærverk?, side 35. I all sin gru kan det spores et lite kunstverk i den knuste rute på broen som bærer Riksveg 3 over jernbanen ved Ulsberg.

Nytt spor Dombås – Fokstua, side 36 – 27. Informasjonsmedarbeider i Jernbaneverket Njål Svingheim skriver om den omfattende sporombygging mellom Dombås og Fokstua høsten 2009. Denne artikkel ble først brakt i Jernbanemagasinet.

Mine erindringer, side 38 – 43. Rolf Johansen begyndte som bud i NSB i mars 1936. I denne artikkel skriver han om sine opplevelser som telegrafist på Ulsberg stasjon under krigen, hvor spesielt krigshandligene i maidagene 1940 kom tett på.

Målevogn på Dovrebanen, side 44. Jernbaneverkets målevogn, Roger 1000, kjøres på alle banestrekninger vår og høst. Formålet er å utarbeide målediagram på sporkvaliteten som igjen er grunnlag for å planlegge vedlikehold av de enkelte banestrekninger.

Med Dovregubben på Dovrefjell, side 45 – 47. Kjell Ivar Knutsen forteller om sine besøk hos bestefaren, baneformannen, i den gule vokterboligen på Hjerkinn. Og det mest spennede var å sitte på bestefars solide rygg når han på dressin visiterte lina.

Innhold i Dovrebanen 2010, side 47. Innholdsfortegnelse.

Baksidebilde, side 48. Utkjørsel mot sør fra den nedlagte Driva stasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *