Historikk

Historikk

Beslutningsgrunnlaget, planer og overslag ble utarbeidet på basis av en undersøkning og stikning av banestrekningen i 1901 og 1902.

Stortingsvedtak om anleggelse av Dovrebanen, Dombås – Støren, 9. juli 1908

Forarbeider med endelig stikning og utarbeidelse av detaljerte planer og overslag ble påbegyndt sommeren 1909. Forarbeiderene var delt i to adskilte administrasjoner. Dovrebanens søndre del, Dombås – Drivstua, ca 64 km og Støren – Drivstua, ca 94 km.

Forarbeiderne for søndre del påbegyndtes ved Dombås i juli måned og i løpet av sommeren ble strekningen frem til Hagaseter ferdigstukket. I løpet av etterfølgende vinter ble planer og overslag utarbeidet. I juni måned 1910 fortsatte arbeidet med ferdigstikning av parsellen frem til Drivstua, ca 38 km. I april 1911 ble planer og overslag for Dovrebanens søndre del avgitt.

Forarbeiderene for nordre del påbegyntes ved Støren i august 1909. I løpet av sommeren og høsten ble strekningen Støren – Børset, ca 19,5 km og Orkla bru og tunnel parsellen, ca 1,6 km ferdigstukket. Planer og overslag for diss to parseller ble avgitt april 1910. 20. juli 1910 ble planene for disse to parseller forelagt og vedtatt av Stortinget.

Forarbeiderene på nordre del fortsatte våren og sommeren 1910 og de ferdige planer ble avgitt i mars 1911.

De ferdige planer for nordre og søndre del ble forelagt og behandlet i Stortinget 18. august 1911.

Ekspropiarsjonsarbeidene påbegyntes 10. august 1910.

Anleggsarbeidene ble påbegynt på nordre del 12. august 1910 og på den søndre del 1. august 1911.

Den 1. mai 1913 blir de to anleggsdistrikter slått sammen.

Skinnelegningen ble påbegyndt i Støren 3. august 1914 og ved Dombås 19. august 1915.

Midlertidig drift, Støren – Berkåk, fra 23. desember 1915, Berkåk – Ulsberg (Gisna) 15. desember 1917 og videre til Oppdal 15. desember 1919.

Trafikk Dombås – Hjerkinn (og biltransport Hjerkinn – Ulsberg) 2. juli – 7. juli 1918 pga linjebrud på Rørosbanen.

Sammenskjøtting av skinnegangen fra nord og sør skjedde i Nystubekk skjæring mellom Kongsvoll og Drivstua, 8 .juni 1920. Banemester Peter Sørum foretok sammenskjøttingen

Offisiell åpning av Dovrebanen, 17. september 1921. Åpningen ble foretatt av Kong Haakon VII

Vanlig drift på hele banestrekningen startet 20 september 1921.

Fjernstyring, Støren – Oppdal 24. juni 1968, Oppdal – Dombås 11. desember 1968

Elektrifisering, Otta – Hjerkinn 29. september 1968, Hjerkinn – Trondheim 1. november 1970.

Automatisk togstopp, 1. november 1983 (Pøvedrift, ordinær drift fra 8. oktober 1984.

Kilder: Avslutningsrapporten for Dovrebanen og Banedata 2004. Se menyvalg «Litteratur»

3 tanker om “Historikk

  1. Banestrekning – Gennerelle fakta:
    Her er det uteglem mye og feilinformasjon mange steder. Så lederen må ta en revisjon på infoen.

  2. Jeg er imponert over dette verket om Dovrebanen. John Buseth har lagt ned et stort arbeid i dette verket som forteller om byggingen av Dovrebanen over Dovrefjell og de som bodde på strekningen. Hvis du har et eksemplar av boken til meg , vil jeg sette umåtelig stor pris på det. Jeg vil hevde at dette verket burde NSB bekoste et nytt og større opplag av boken. Hilsen Stein Løkken

  3. Vi fant noen fine bilder, tatt av min oldefar, under den offisielle åpningen med og av Kong Haakon VII. Nærbilder og oppstilte.

    Kanskje de er interessante for noen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *