Aktuelt

Årsmøte 2013 og Åpent jernbanehistorisk møte

Det er dags dato sendt ut årsmøteinnkalling, for årsmøte 2013, til medlemmene i foreningen. Årsmøtet avholdes på «Engan stasjon» Halsetløkka camping, Oppdal, lørdag 27. april kl 13.00.

Etter årsmøte, kl. 14.00 vil det bli avholdt et åpent jernbanehistorisk møte hvor medlemmen inviteres til å fortelle om tema de arbeider med og/eller bilder og fortellinger fra turer de har vært med på. Det arbeides også på å få til en ekstern foredragsholder.

Innledningsvis vil Mogens Juul Rasmussen presenterer bilder og fortelle fra Railfest 2012 på National Railway Museum, York, England.

jubileumsverket.no

Dovrebanen – jernbanehistorisk forening har registrert domainenavnet jubileumsverket.no med det formål å opprette et jubileums – nett -verk i forbindelse med dovrebanens hundreårs jubileum 17. september 2021. Les mer om jubileumsverket under fanen Jubileumsverket.

Gavebrev fra Oppdalsbanken:

Dovrebanen – jernbanehistorisk forening har mottatt et gavebrev på kr. 3.000,- fra Oppdalsbanken som hvert år deler ut gaver til kulturelle og allmennyttige formål. Dovrebanen – jernbanehistorisk forening vil hermed takke Oppdalsbanken for at banken støtter vårt arbeid med å dokumentere og formidle Dovrebanens historie.

Invitasjon til å delta på:

Kultur- og naturreisen      Workshoppen er avlyst på grunn av for få påmeldte!

– workshop i digitale fortellinger fra Dovrebanen og Oppdal

Fredag 12. og lørdag 13. april på Oppdal videregående skole

Kultur- og naturreisen

Digitale fortellinger – Kultur- og naturreisen er et prosjekt som har som mål å presentere kulturarv og naturfenomener over hele landet via mobil teknologi for folk på reise. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Kulturråd, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Statens kartverk. Lokalarrangør av workshoppen i Oppdal er Dovrebanen – jernbanehistorisk forening.

De digitale fortellinger som skal produseres på workshoppen og legges ut, tilpasses alle former for mobile mottakere, som bærbar pc, nettbrett, smart-telefon, bil navigator med mer. Med prosjektet Kultur- og naturreisen skal historiene løftes ut og gjøres tilgjengelige på stedene der de oppsto.

Digitale fortellinger fra Dovrebanen og Oppdal

I samarbeid med prosjekt Kultur- og naturreisen invitere Dovrebanen – jernbanehistorisk forening til workshop i Kultur- og naturreisen i Oppdal, fredag 12. og lørdag 13. april.

Formålet med workshoppen er å få lagt ut digitale fortellinger – historier, fortellinger og fakta – om kultur- og naturopplevelser langs Dovrebanen, og andre deler av Oppdals kultur- og naturarv.

På workshoppen lære deltakerne å sette opp teksten fra bunnen, redigere og illustrere den, samt legge den direkte ut på www.digitaltfortalt.no gjennom prosjektets formidlingsløsning. Etter workshoppen kan deltakerne selv legge ut flere fortellinger på nettstedet.

Fortellinger skrives inn og redigeres direkte på pc. De deltakere som disponerer egen bærbar pc bes om å ta denne med på workshoppen. Men også deltakere uten egen bærbar pc, kan delta, da workshoppen disponere et antall stasjonære pc på Oppdal videregående skole.

Prosjektet Kultur- og naturreisen og Norsk kulturråd stiller med kursholdere.

Før workshoppen

Digitale fortellinger bygger på den muntlige fortellingstradisjon. Derfor vil det være fint at de som deltar på forhånd har gjort seg tanker om hvilke fortellinger de har lyst til å skrive om, og medbringer evt. støttelitteratur, årsskrift, bøker eller har noen nettsteder hvor aktuelle opplysninger og fakta kan hentes fra. Og i tillegg har brukt lidt tid på å finne frem illustrasjoner, fotografier og evt. film- og lydklipp som kan understreke den digitale fortelling.

Det kan også tas utgangspunkt i en de mange fortellinger som er trykt i Dovrebaneheftene til Dovrebanen – jernbanehistorisk forening. Eller annen aktuell litteratur.

www.digitaltfortalt.no

Gå gjerne inne på www.digitaltfortalt.no og søk på Oppland fylke og se hvilke fakta, fortellinger og historier som allerede er lagt ut om Dovrefjell, Dovrebanen og Kvitdalsbanen.

Workshoppen avholdes fredag 12. april kl. 18.00 – 22.00 og lørdag 13. april kl. 11.00 – 16.00.

Deltakelse på Workshoppen Kultur- og naturreisen i Oppdal er gratis.

 Påmelding senest fredag 5. april til: post@dovrebanen.com og/eller tlf 99 27 30 70.

For påmelding og mer informasjon om Workshoppen, ta gjerne kontakt med

Dovrebanen – jernbanehistorisk forening

v/Mogens Juul Rasmussen

tlf 99 27 30 70

post@dovrebanen.com

Lagt på nett 22. mars 2013/Oppdatert 13. april 2013


En tanke om “Aktuelt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *