Stasjoner og holdeplasser

Denne side er under oppdatering! Bl.a mangler det detaljer om arkitektur.

Dombås stasjon, km 343,04. 659 m. o. h. Betjent stasjon. Raumabanen til Åndalsnes utgår fra Dombås. Kryssingsspor og svingskive. Togstopp. Første stasjonsbygning ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og oppført i 1913. Bygningen brant ned under bombingen av Dombås stasjon 23. april 1940. Nåværende stasjonsbygning tegnet av NSB sitt arkitektkontor og oppført i 1941. Eier: Rom eiendom.

Fokstua stasjon, km 361,65. 952 m. o. h. Ubetjent stasjon siden 1. januar 1969. Kryssingspor og butspor. Ingen togstopp. Stasjonsbygg og godshus tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt og oppført i perioden 1915 – 21. Begge bygninger ble fredet av Riksanitkvaren ….. Eier: Jernbaneverket

Vålåsjø stasjon, km 372,42. 943 m. o. h. Omdefinert til holdeplass fra 1. oktober 1958. Uten persontrafikk fra 27. mai 1990. Nedlagt 15. november 1992. Kryssingssporet fjernet. Nytt kryssingsspor under anleggelse. Forventet tatt i bruk høsten 2012. Ingen togstopp. Stasjonsbygg og godshus tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Oppført i perioden 1915 – 21. Bygningene har sammen med stedet vokterbolig ingen vernestatus, men er et særpreget og verdifullt bygningsmiljø på høyfjellet. Eier: Rom eiendom.

Hjerkinn stasjon, km 381,74. 1017 m. o. h. Ubetjent stasjon siden 1998. Kryssingsspor, svingskive og lokstall. Togstopp. Eier: Rom eiendom.

Kongsvoll stasjon, km 393,23. 887 m. o. h. Ubetjent stasjon siden 12. januar 1969. Kryssingspor. Togstopp. Eier: Rom eiendom

Drivstua stasjon, km 407,12. 691 m. o. h. Ubemannet stasjon siden 1. januar 1969. Ingen togstopp. Kryssingsspor og lokstall. Svingskive revet og flyttet. Firemanns betjent bolig og skolebygg oppført av NSB ved Dovrebanens anleggelse er sammen med lokstallen nå i privat eie.  Eier av stasjonsbygg og godshus: Jernbaneverket

Engan stoppested, km 415,94. 620 m. o. h. Nedlagt 22. mars 1971. Stasjonsbygget solgt, revet og gjenoppført i noe endret skikkelse på Halsetløkka camping, nord for Oppdal sentrum.

Driva stasjon, km 421,78. 560 m. o. h. Nedlagt 1. februar 1971. Stasjonsbygning og uthus i privat eie.

Hevle holdeplass, km 424,31. Nedlagt 1. november 1966.

Oppdal stasjon, km 429,28. 545 m. o. h. Ubetjent stasjon. Kryssingspor, svingskive og lokstall. Eier: Rom eiendom.

Garå holdeplass, km 432,30. Holdeplass fra 20. juni 1933 til nedleggelse, 1. november 1966.

Rønningen holdeplass, km 433,40. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 9. april 1951.

Myrplassen holdeplass, km 435,40. Holdeplass fra 26. oktober til nedleggelse, 1. november 1966.

Fagerhaug stasjon, km 441,35. 540 m. o. h. Planlagt under navnet Stuehaug. Kryssingspor. Eier: Jernbaneverket

Gisna holdeplass, km 446,40. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Innsetveien holdeplass, km 448,30. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Granholtet holdeplass, km 450,80. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 23. april 1951.

Ulsberg stasjon, km 455,17. 439 m. o. h. Planlagt under navnet Austberg. Kryssingsspor. Ubetjent stasjon siden 1. oktober 1978. Eier: Rom eiendom.

Børsletta holdeplass, km 463,68. Holdeplass fra 16. desember 1946 til nedleggelse, 1. november 1966.

Berkåk stasjon, km 466,35. 451 m. o. h. Planlagt under navnet Birkaaker. Birkaaker ble brukt under den midlertidige driften fra 23. desember 1915 og frem til 1917. Ubetjent fra 27. februar 1998. Kryssingspor. Eier: Rom eiendom.

Tovlia holdeplass, km 469,90. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Valøkken holdeplass, km 473,90. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Garli stasjon, km 477,31. 398 m. o. h. Omdefinert til holdeplass 1. oktober 1958. Kryssingspor. Stasjonsbygget brant 25. mars 1995. Deretter revet.

Løkli holdeplass, km 479,90. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Fossum holdeplass, km 484,70. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Soknedal stasjon, km 486,60. 299 m. o. h. Planlagt under navnet Gynneld. Gynneld ble brukt under den midlertidige driften fra 23. desember 1915 og frem til 1917. Ubetjent fra 1. juli 1968. Kryssingspor. Eier: Rom eiendom.

Bordal holdeplass, km 488,44. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Snøan stoppested, km 491,93. 213 m. o. h. Planlagt under navnet Hauga. Hauga ble brukt under den midlertidige driften fra 23. desember 1915 og frem til 1917. Omdefinert til holdeplass 1. mai 1958. Nedlagt 1. februar 1971. Stasjonsbygget solgt til privatperson, revet og flyttet i 1973.

Øien holdeplass, km 495,00. Holdeplass fra 7. november 1930 til nedleggelse, 1. november 1966.

Storløkken holdeplass, km 496,53. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Soknes holdeplass, km 498,40. Holdeplass fra 8. juli 1929 til nedleggelse, 1. november 1966.

Basmoen holdeplass, km 499,10. Holdeplass fra 11. oktober 1993.

Snuruhagan holdeplass, km 499,70. Holdeplass fra 1. oktober 1951 under navnet Korsvegen. Endret til Snuruhagan, oktober 1952. Nedlagt 1. november 1966. Igjen opprettet som holdeplas i perioden 24. juli til nedleggelse 31. mai 1987.

Støren stasjon, km 501,20. 66 m. o. h. Eier: Rom Eiendom. Kryssingspor, svingskive og lokstall. Rørosbanen mot Røros og Hamar utgår herfra.

Kart: Se på kartet på menyvalg «Hjem» hvor de enkelte stasjoner ligger.

Eiendomselskapet Rom Eiendom er eiet av NSB. Da NSB ble delt opp i et trafikkselskap, NSB og et infrastrukturselskap, Jernbaneverket, ble stasjoner og andre eiendomme eiet av det oppridelige NSB, delt mellom det nye NSB og Jernbaneverket.

Kilde: Banedata 2004 og Verneplan for jernbanens kulturminner, Dovrebanen, Dombås – Støren. Se litteraturlisen under menyvalg «Litteratur».

1 tanke om “Stasjoner og holdeplasser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *