Dovrebanen 2008

Fakta: Dovrebanehefte, 3. årgang. Trykt i A4 format, fargetrykk, 32. sider, opplag 700 ex. Redaksjonen avsluttet torsdag 6. desember 2007. Utsalgspris kr 80,-

Innhold:

Forsidebilde, side 1. Jubileumstoget til Dovrebanens 75 års jubileum på Oppdal stasjon.

Redaksjonelt/Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening, side 2. Informasjon om heftet og Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening.

Hvordan skal vi makere de kommende merkedager?, side 3 – 4. Leder: En markering av Dovrebanens 100 års jubileum krever en lengre forberedelse. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Innholdsfortegnelse, side 4.

En historie om hvordan Dovrebanen påvirket folks liv og skjepne, side 5 – 7. Solveig van Ommeren forteller om to tragiske ulykker med tap av menneskeliv. Skrevet av Rikke van Ommeren.

Fakta om Dovrebanen fra 1921, side 7. Fakta om banestrekningen fra boka Dovrebanen som ble utgitt til banens åpning 17. september 1921.

Jubileumstoget 1854 – 1954 i Oppdal, side 8 – 9. 1. september 1954 var det 100 år siden at Norges første jernbane, Kristiania – Eidsvoll ble åpnet. Jubileet ble markert med bl.a. et jubileumstog, som også gjestet Oppdal. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Plakatkonkurransen i 1954, side 10. I anledningen 100 års jubileet utlyste NSB en plakatkonkurranse.

Film og Borgertog, side 10. Filmen fra den offisielle åpningen av Dovrebanen innholder også en sekvens med borgertog i Trondheim.

Dovrebanen formet folk, side 11 – 12. Jeg kommer fra Dovrefjell. Nils G. Roen forteller om sin oppvekst på Lesjabekk brakke.

Julemiddag reddet med et nødskrik, 12 – 13. Nils G. Roen forteller om julemiddagen som forsvant på vei til Nystubekk brakke.

Tragisk slutt på åpningsdagen, side 13. Om den tragiske togulykke på Nidareid, dagen etter den offiseille åpning av Dovrebanen i 1921.

Stasjonsbygningene på Dombås stasjon, side 14. Arkitekt Arnstein Arnebergs flotte stasjonsbygg forsvant da Dombås stasjon ble bombet. Et nytt stasjonsbygg ble satt opp i 1941 etter tegninger av NSB sitt arkitektkontor. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Nye tider for byggeskikken langs jernbanen, side 15. Med bakgrunn i en artikkel i Teknisk ukeblad, nr 7, 1912, omtales bakgrunnen for valget av arkitekt Arnstein Arneberg til å tegne stasjonene mellom Otta og Dombås. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Fra Vålåsjø til Gl. Dansk på Dombås, side 16 – 17. Bildekavalkade om årets gang på Dovrebanen.

Klara Mork – jernbanenes omsorgsperson, side 18 – 20. Klara Mork ble født og vokste opp i vokterboligen på Stølan. Senere ble hun husmorvikar på jernbanen og reiste rundt som vikar i Trondheim distrikt. Skrevet av Tove Kari Viken.

Grini – toget til Kongsvoll stasjon, side 20. Jon Mork som bodde på Stølan vokterbolig var en ivrig amatørfotograf. 12. mai 1945 hadde han syklet til Kongsvoll og tok der et bilde av Grini toget, som var på vei tilTrondheim med frigitte fanger der hadde sitt internert i fangeleiren på Grini. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen.

Etterlysning!, side 21. John Buseth holder på med et bokprosjekt hvor han skriver om hvem som bodde hvor i brakker og boliger mellomDombås og Støren. Han etterlyser derfor opplysninger.

Jubileumsmarkeringer 1991 – 2006, side 22 – 25. I anledning av at det 9. juli 1908 er 100 år siden at Stortinget vedtok å anlegge Dovrebanen mellom Dombås og Støren, skriver Mogens Juul Rasmusen om jubileumsmarkeringer som er avholdt i peioden 1991 – 2006.

Godstrafikken har økt stort ved Oppdal stasjon, side 26 – 27. Et femtiårs minne. Redaktøren har lest et 50 år gammelt avisutklipp om økningen i godstrafikken ved Oppdal stasjon.

6 diesellokomotiver fra Sverige, side 28. I Oppdalingen, 11. juli 1957, stod det å lese om seks nye Di 3 lokomotiver, bygget på lisens fra General Motors Elektro i USA, som ble levert til NSB og satt i drift på bl.a. Dovrebanen.

Fra Vestlandet til Dovrefjell, side 29 -31. Anna Søreide forteller om livet som ”jernbanekjerring” på Drivstua og Svånå på 50- og 60- tallet. Skrevet av Ivar Lauritzen.

Baksidebilde, side 32, Skinnegangen på Drivstua stasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *